Telekomunikacije
Telekomunikacije
Controlpoint se afirmisao kao jedna od regionalno najuspešnijih kompanija u implementaciji kompletnih komunikacionih rešenja u svim poslovnim okruženjima. Povezujući ljude, telefonske sisteme i Vašu IT infrastrukturu naši sistemi povećavaju produktivnost praveći značajne uštede u novcu i dragocenom vremenu. Vašu centralu ćemo isprogramirati da automatski pronađe liniju sa najnižom mogućom cenom bila ona obična, mobilna ili preko interneta. Danas su Vam, preko nas, pored klasične govorne komunikacije dostupni svi moderni komunikacioni servisi: • rutiranje poziva na najjeftinije linije i linkove
• VOIP telefonija
• DECT sistemi
• programi za tarifiranje poziva
• snimanje razgovora i ekrana
• PC – telefonska integracija
• messaging sistemi
• GPRS i radio umrežavanja
Licence Projekti
Controlpoint referenca Controlpoint referenca Controlpoint referenca Controlpoint referenca