Inteligentne elektroinstalacije

 • Automatizacija
 • Informacija
 • Komfor
 • Efikasnost
 • Ekonomičnost
 • Sigurnost

Naša rešenja su potpuno otvorenog tipa i omogućavaju integraciju i najefikasnije upravljanje svim podsistemima Vašeg objekta:

 • sigurnosni sistemi
 • KGH regulacija
 • telekomunikacioni sistemi
 • kontrola pristupa
 • kontrola osvetljenja
 • multimedijalni sistemi
 • sistem kontrole električne energije
 • sistem strukturnog kabliranja
 • IP mreža i internet
 • upravljanje i vizuelizacija
 • integralni BMS softwar
 • sistemi za objekte posebnih namena
 • sigurnosni sistemi
 • KGH regulacija
 • telekomunikacioni sistemi
 • kontrola pristupa
 • multimedijalni sistemi