Automatika objekata

Da zadovoljimo sve zahtevnije potrebe i želje koje danas pred nas postavljaju investitori i korisnici poslovnih i stambenih objekata, Controlpoint je rešio da se fokusira na projektovanje i apliciranje informacionih tehnologija u građevini.

Pametne zgrade predstavljaju unapređeni, integrisani i optimizovani sistemi centralizovanog upravljanja poslovnim i stambenim kompleksima, sa fokusom na energetsku efikasnost i potpunu kontrolu okruženja. Realizacija se bazira na inteligentnim računarskim mrežama koje povezuju, nadziru i upravljaju dole nabrojanim podsistemima.

Svoj pun smisao koncept dobija stvaranjem komfornog, ekonomičnog, bezbednog i pouzdanog okruženja, uz istovremenu štednju energenata, umanjenje troškova održavanja i produženja životnog ciklusa opreme.

Na ličnom nivou danas svi očekuju više udobnosti u svom životnom okruženju - kući ili stanu.

Pametna kuća predstavlja sistem kućne automatike, moderne elektro instalacije, kojim se Vaš dom prilagođava brzo, jednostavno i fleksibilno trenutnim aktivnostima, raspoloženju i životnom stilu svakog stanara, a da pri tome ostvaruje i značajne energetske uštede.

Inteligentne elektroinstalacije

 • Automatizacija
 • Informacija
 • Komfor
 • Efikasnost
 • Ekonomičnost
 • Sigurnost

Naša rešenja su potpuno otvorenog tipa i omogućavaju integraciju i najefikasnije upravljanje svim podsistemima Vašeg objekta:

 • sigurnosni sistemi
 • KGH regulacija
 • telekomunikacioni sistemi
 • kontrola pristupa
 • kontrola osvetljenja
 • multimedijalni sistemi
 • sistem kontrole električne energije
 • sistem strukturnog kabliranja
 • IP mreža i internet
 • upravljanje i vizuelizacija
 • integralni BMS softwar
 • sistemi za objekte posebnih namena
 • sigurnosni sistemi
 • KGH regulacija
 • telekomunikacioni sistemi
 • kontrola pristupa
 • multimedijalni sistemi