Industrija

WOKSAL AD, UŽICE
Izvođenje elektro radova na rekonstrukciji mašine za sinterovanje
JELEN DO, POŽEGA
Izrada elektro instalacije,  izrada upravljačkog ormana
HENKEL SRBIJA, BEOGRAD
Izvođenje radova na rekonstrukciji sistema doziranja komponenti - dogradnja silosa
SLOBODA, ČAČAK
Isporuka elektro opreme uz izvođenje elektro radova
FAM, KRUŠEVAC
Kompletna elektro-energetska instalacija i montaža merno-regulacione opreme
PRVI PARTIZAN, UŽICE
Kompletni PLC upravljački sistemi
TITAN CEMENTARA, KOSJERIĆ
Kompletna energetska instalacija
JETOIL, SMEDEREVO
Dogradnja postojeće elektro instalacija za potebe vagon pretakališta

Rezidencijalni objekti

APARTMANSKO NASELJE GREEN HILL, ZLATIBOR
Isporuka opreme i izvođenje elektroinstalacija
HOTEL MONA, ZLATIBOR
Projektovanje i izrada instalacije slabe struje
ODMARALIŠTE DUNAV, ZLATIBOR
Projektovanje i Izrada kompletne instalacije BMS sistema
APARTMANSKO NASELJE ZAVALA, BUDVA
Projektovanje i izvođenje elektro radova
HOTEL ODISEJ, BUDVA
Izrada kompletne instalacije slabe struje
SPA CENTAR MILOČER, SVETI STEFAN
Isporuka, montaža, programiranje i puštanje u rad BMS sistema
HOTEL MIR, ZLATIBOR
Izrada kompletnog sistema sobne automatike
HOTEL PALISAD, ZATIBOR
Izrada kompletnog sistema sobne automatike

Poslovni objekti

PRVI OSNOVNI SUD, BEOGRAD
Izvođenje elektro radova na slaboj struji na objektu Aeroinženjeringa (Prvi osnovni sud)
TEXTIL, UŽICE
Projektovanje i izrada kompletne instalacije video nadzora i kontrole pristupa
UPRAVNA ZGRADA NBS, BEOGRAD
Digitalni sistem za upravljanje i kontrolu statusa vrata u restriktivnim prostorima
TRŽNI CENTAR KAMELIJA, KOTOR
BMS sistem kompletnog tržnog centra
ISTORIJSKI ARHIV, UŽICE
Projektovanje i izrada kompletne instalacije slabe struje
SWAROVSKI, SUBOTICA
Upravljanje klimatizaciom i ventilaciom
NARODNI MUZEJ, UŽICE
Izrada kompletnih elektro instalacija: rasveta, energetika, PPZ, CCTV i kontrola pristupa
ARHEOLOŠKO NALAZIŠTE LEPENSKI VIR
Isporuka i programiranje BMS sistema,  izrada SCADA sistema za nadzor i lokalnu kontrolu

Tehnologija

VODOVOD, LOZNICA
Izvođenje elektro radova na objektu, dogradnja sistema za nadzor i upravljanje vodovodnog sistema
SKLADIŠTE NAFTNIH DRIVATA, ŠTIP
Izrada kompletne elektro instalacije
REGIONALNI VODOVOD CRNE GORE
Izrada glavnog projekta merenja i upravljanja
NIS SKLADIŠTE DERIVATA, POŽEGA
Kompletna energetska instalacija